Đang tải... Vui lòng chờ...

Các giải thưởng

 

Năm   Giải thưởng
  2000       Nhận chứng chỉ ISO 9002
  2001     Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  
      Nhận chứng chỉ ISO 14001
  2003      Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000
  2005     Nhận Huân chương Lao động hạng Ba